CO-ART: uz izaicinājumiem balstīti tiešsaistes rīki, lai attīstītu jauno ARTuzņēmēju uzņēmējdarbības un digitālās prasmes. Projekts CO-ART nodrošinās netradicionālus tiešsaistes mācību rīkus, kas jauniešiem dos iespējas un palīdzēs apgūt viņiem nepieciešamās digitālās un uzņēmējdarbības prasmes, kā arī nodrošinās jaunatnes darbiniekiem netradicionālus tiešsaistes mācību rīkus un apmācīs viņus to lietošanā.